Wednesday, April 29, 2009

Perjuangan Islam - Ep.1

Salam
Assalammualaikum w.b.t dan Selamat Sejahtera.

Alhamdulillah, Syukur kehadrat Allah S.W.T Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Selawat dan Salam bagi Rasulullah S.A.W, Ahli keluarga Baginda dan Para Sahabatnya.

Gambaran tentang kejayaan dan kemuliaan umat Islam ini telah hilang dari minda kebanyakan kaum muslimin ketika ini. Ini kerana zaman kejayaan dan kemuliaan mereka wujud ketika mereka masih hidup dalam naungan Negara Islam yang menerapkan Sistem Islam. Satu-satunya generasi yang sempat menyaksikannya adalah generasi yang hidup pada zaman Khilafah Uthmaniyyah.

Merekalah satu-satunya generasi yang mempunyai kesempatan untuk menyaksikan sisa-sisa kebesaran umat Islam yang hidup dalam naungan Negara Islam. Kemuliaan umat Islam dalam naungan Negara Islam itu bukanlah catatan sejarah dan angan-angan semata-mata. Ini kerana bukti-buktinya benar-benar ada dan memenuhi ruangan sejarah selama 13 abad.

Ketika ini, orang Islam yang mempunyai akal sihat akan merindui semula kejayaan dan kegemilangan Islam serta kemuliaan mereka di bawah naungan Negara Islam. Oleh itu, pemahaman yang benar dan jernih terhadap realiti tersebut akan meningkatkan keyakinan umat ini untuk meraih semula kemuliaan dan kejayaannya. Berikut saya lampirkan serba sedikit untuk tatapan umum:

570M
1. Kekalahan Abrahah didalam percubaannya untuk memusnahkan Kaabah.

2. Kelahiran Muhammad( SAW), bapa baginda Abdullah meninggal dunia sebelum kelahiran Nabi. Ibu baginda, Aminah meninggal dunia ketika Nabi berumur 6 tahun.

594M
Muhammad (SAW) berkahwin dengan Khadijah.

610M
1. Muhammad (SAW) dilantik menjadi Rasul (utusan) Allah.

2. Memulakan fasa Dakwah Pertama: Membina para sahabatnya dan penganut Islam yang baru secara rahsia dirumah Al-Arqam.

613M
Memulakan fasa Dakwah Kedua dan berinteraksi diantara orang Islam dengan orang kafir.

619M
Israk dan Mi’raj berlaku. Mencari Nusrah (perlindungan) dalam rangka menerapkan Islam daripada orang yang memiliki pengaruh serta kekuatan dan suku-suku,kaum dengan syarat mereka memeluk Islam.

621M.
1. Fasa Dakwah ketiga: Mendapat Baiah Aqabah pertama: Rasulullah SAW telah diberi baiah oleh suku al-Aus dan Al Khazraj yang berasal dari Yathrib (Madinah)

2. Muhamad mengirim Mu’sab bin Umair ke Yathrib untuk mengajarkan Islam kepada suku tersebut.

3. Sebahagian besar penduduk Madinah memeluk Islam.

622M
1. Baiah Aqabah kedua: Rasulullah SAW telah menerima penyerahan pemerintahan Madinah dari Al-Aus dan Al Khazraj. Baiah Aqabah kedua ini diberikan oleh 73 lelaki dan 2 wanita. Mereka memberikan Rasulullah baiah untuk memeluk Islam dan memberi perlindungan kepada Rasulullah.

2. Perintah untuk berhijrah dikeluarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Quraisy merancang membunuh baginda, tetapi gagal dan baginda berjaya melakukan hijrah.

622M/1 HIJRAH
Negara Islam ditegakkan di Madinah

622-32M
1. Rasulullah SAW sebagai ketua negara Islam Pertama.

2. Mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajrin
Menubuhkan masjid sebagai pusat pentadbiran agama dan politik
Menandatangi ‘Wathiqah Madinah (piagam Madinah) antara kaum Muslimin dengan orang kafir dan Yahudi Madinah.

624M
Peperangan Badar: Islam dan kaum muslimin menang, 313 kaum muslimin berhadapan dengan 1000 kaum kafir. Peperangan yang paling penting dalam sejarah Islam.

625M
Peperangan Uhud: pihak kaum muslimin kalah. Sebahagian dari tentera Islam mengengkari salah satu dari perintah Rasulullah dan meninggalkan posisi penting dimedan perang. Rasulullah sendiri tercedera.

627M
Peperangan Khandak(al Ahzab): Islam telah menang. Selepas peperangan ini pihak Quraisy tidak mampu untuk melancarkan serangan terhadap orang Islam.

628M
1. Peperangan Bani Quraidah: Islam telah menang.

2. Perjanjian Hudaybiyah: Perjanjian damai dengan tempoh masa 10 tahun yang dimeteri oleh kaum muslimin dengan Quraisy. Langkah bijak politik Rasulullah.

3. Titik perubahan dalam sirah

4. Peperangan Khaibar: Islam telah menang


629M
Peperangan Mu’tah: perang antara Islam dengan Rom yang pertama.

630M
1. Pembebasan Mekkah:selepas pihak quraisy melanggar perjanjian damai Hudaybiyah.

2. Peperangan Hunain: Islam telah menang

3. Peperangan Ta’if: Islam Menang

4. Pepreangan Tabuk: Rom berundur.

631M

1. Tahun Deligasi

2. Suku arab yang lain di Semenjung Arab memberikan baiah mereka kepada Rasulullah

632M
1. Haji perpisahan:100, 000 kaum muslimin menghadirnya.

2. Rasulullah mempersiapkan bala tentera Usamah bin Zaid untuk menyerang Rom.

3. Rasulullah SAW wafat.

632-661M / 11-13H
Khalifah Abu Bakar As Siddiq


632M
1. Para sahabat melantik Abu Bakar sebagai Khalifah.

2. Meneruskan misi Usamah bin Zaid.

3. Abu Bakar memerangi golongan murtad dan suku Arab yang enggan membayar zakat.

633M
1.. Peperangan Yamamah: Islam berjaya membebaskan selatan Syria.

2. Penaklukan Al-Hirah di Iraq.

3. Pengumpulan Al Quran, Al Quran dibukukan yang diketuai oleh Zaid bin Thabit.

634M / 13H
1. Peperangan Ajnadin di Palestin.

2. Abu Bakar meninggal dunia.

634-644M / 13-23H
Khalifah Umar bin Al Khattab.

636M
1. Barah dan Ba’labak dibebaskan.

2. Damsyik dan Hims dibebaskan.

637M
1. Syria dan Jordan dibebaskan

2. Peperangan Yakmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Al Walid.

3. Bandar Al Kufah dibina.

638M
1. Iraq dibebaskan

2. Peperangan Al Qadissiyah

3. Jerusalam dibebaskan secara aman

4. Peperangan Jalula: Parsi dikalahkan

5. Banyak lagi kota-kota Syria dibebaskan.

639M
1. Penyusunan kalendar Hijrah.

2. Para sahabat mengesyorkan permulaannya didasarkan kepada peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam, iaitu penghijrahan Rasulullah dari Madinah untuk mendirikan Negara Islam.

640M
Kawasan di Iraq dan Syria yang masih tinggal dibebaskan.

641M
Qaysariyyah dibebaskan.

642M
1. Mesir dibebaskan.

2. Kaum Yahudi berpindah dari negara Arab ke Syria.

643M
1. Empayar Parsi runtuh dan Iran dibebaskan

2. Peperangan Nahawand.

644M / 23H
1. Tripoli (libya) dibebaskan

2. Azerbajian dibebaskan

3. Hamazan dibebaskan

4. Asfahan dibebaskan

5. Umar dibunuh oleh seorang Majusi.

644-656M / 23-35H
Khalifah Uthman bin Affan.

648M
1. Syapur dibebaskan

2. Tripolitania dibebaskan

652M
Khurasan dan Naisapur dibebaskan.

653M / 35H
Uthman dibunuh di Madinah.

656-661M
Khalifah Ali bin Abi Talib.

658M
Peperangan Jamal: Peperangan antara Khalifah Ali dengan penentangnya.

659M
Peperangan Siffin, perang antara Khalifah dengan Muawiyah.

660M
Peperangan Nahrawan:peperangan untuk menentang golongan Khawarij.

661M / 40 H
Ali dibunuh di Kufah

####
Zaman Rasulullah S.A.W, & para sahabatnya ####
bersambung....... renung-renungkan perjuangan syahid....

No comments:

Post a Comment

dear frens,
who ever u r, where ever u from, what ever u want to b..as long as my frens do says sumthing or comment.
luv u...always.. make my day be brighter.