Thursday, April 30, 2009

Perjuangan Islam - Ep.2

Salam
Assalammualaikum w.b.t dan Selamat Sejahtera.

661 M
Al Hassan bin Ali, dilantik sebagai Khalifah dan mengundur diri selepas enam bulan.

661 -750 M /41-132H
Al-Khulafa Al Umawiyyun

661-680 M/41-60H
Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan

661 M
Mu'awiyah menjadi khalifah selepas Al-Hassan memberikan Baiahnya.

663 M
Burqaha (LIBYA) dan Kuwar (Sudan) di bebaskan.

663 - 671 M
Kebanyakan negeri Asia di takluki.

680 - 683 M
Khalifah Yazid bin Mu'awiyah

683 - 683 M
Khalifah Mu'awiyah bin Yazid

683 - 692 M/ 64-73 H
Abdullah bin Zubayr menjadi Khalifah. Dia di bunuh oleh golongan Umaiyyah juga.

683 - 692 M
Khalifah Marwan bin Hakim.

691 M / 72H
Kubah Batu (Dome of the Rock) di bina di Jerusalam.

692 - 705 M
Khalifah Abd Malik b Marwan

696 - 705 M
Banyak bandar Rom di bebaskan.

698 - 703 M
Keseluruhan utara Afrika di bebaskan.

705 M
Turkistan di bebaskan.

705 - 715 M
Khalifah Al Walid bin Abd Malik

706 M
1- Perluaskan Masjid Nabawi
2-Pembebasan Bukhara dan tempat lain.

711 M
Andalusia dan sebahagian Perancis di bebaskan.

712 M
1- Sind dan Punjab (India) di bebaskan.
2- Khawarizm dan Samarqand di bebaskan.

713 M
Kabul (Afghanistan) di bebaskan.

715 M
Tus di bebaskan.

715 - 717 M
Khalifah Sulaiman b Abd Malik
1- Imam Zayd bin Ali (700 - 742 M)
2- Imam Abu Hanifah (700 - 768 M)
3- Imam Ja'far (700 - 768M)
4- Ibn Ishaq (708-774 M)
5- Imam Malik (713 - 797 M)

717 - 720 M
1- Khalifah Umar b Abd Aziz
2- Kemiskinan dan sifar di negara Islam.

720-724 M
Khalifah Yazid bin Abd Malik

732 M
Pertempuran Balat As Syuhada di tengah Perancis, Islam di kalahkan.

743 - 744 M
Khalifah Al-Walid bin Abd Malik

744 - 744 M
Yazid bin Al-Walid

744 - 744 M
1- Khalifah Ibrahim bin Al-Walid
2- Penerjemahan buku-buku Hellenistic (Falsafah Yunani) ke bahasa Arab. Ini mengakibatkan lahirnya golongan Mutakalimin, seperti Mu'tazilah, Jabariyyah, Ahlusunnah dan lain-lain.

744 - 750 M
Khalifah Marwan bin Muhammad

755 M
Abd Rahman Ad Dakhil memulakan pemerintahan di Andalusia

750 - 1517 M/ 132 -923H
Al-Khulafa Al Abbasiyyah

750 - 754M
Khalifah Abu Al Abbas As Saffah, memerintah dari Kufah.

754 - 775 M
Khalifah Jaafar Al Mansur

756 - 766 M
Pembinaan Kota Baghdad

755 - 785 M
Khalifah Al Mahdi
1 - Imam Syafie (767 - 820 M)

785 - 786 M
Khalifah Hadi

786 - 809M
1- Khalifah Harun Ar Rashidi
2- Penaklukan banyak kawasan Rom.
1- Imam Ahmad bin Hanbal (781 - 856M)
2- Imam Muslim (meninggal 833 M)

809 - 813 M
Khalifah Al Amin

813 - 833 M
Khalifah Al Ma'mun
1- Imam Bukhari (816 - 878 M)

833 - 842 M
Khalifah Mu'tasim Billah

837 M
1- Khalifah menyahut seruan perempuan Islam yang meminta pertolongan kerana di tawan oleh Rom dan menyelamtkannya.
2- Ammuriyah di buka 30,000 Rom terbunuh dan 30,000 di tawan.
3- Abu Dawud (824 - 897 M)

842 - 847 M
Khalifah Al Mutawakkil Ala-Ilah
1- An Nasa'I (837-925 M)

864-862 M
Khalifah Al-Mutazz Bi-llah

870-892 M
1- Khalifah Al-Mutamid Ala-Ilah
2- Di abad ke-4 Hijrah, seruan menutup pintu ijtihad telah terdengar, selepas al Qaffal mengeluarkan fatwa mengharamkan ijtihad.
Bagaimanapun, secara rambang masih terdapat ramai mujtahid dalam Negara Islam.
3- Imam At Tarmizhi (meninggal 918M).

892 - 902M
Khalifah Al Mu-tadid Bi-Ilah

899 - 264 H
Kemunculan golongan Qaramira, yang dihancurkan pada 458H
1- Imam At Tabrani (meninggal 932M)

902 - 908 M
Khalifah Al-Muqtadir Bi-Ilah

913 / 301 H
Al-Hamra Qars (Istana Al Hambra) dibina di Sevile, Andalusia.


930 M / 317 H
Qaramita menyerang Mekah ketika musim haji dan melarikan Hajar Aswad.

933 - 934 M
Khalifah Al-Qadir Bi-Ilah

934-940 M
Khalifah Al Muttaqi Bi-Ilah

944 - 945 M
Khalifah Al Muti' Li-ilah

947 M / 336 H
Sayad Dawlah mendirikan pemerintahan Hamadiyin di Allepo.

969 M
Kota Kaherah di bina.

970-972 M
1- Al-Mu'iz membina Universiti Al-Azhar untuk menyebarkan fahaman Fatimiyah.
2- Salahuddin Al-Ayubbi kemudian membersihkan Al-Azhar dari fahaman tersebut.

974-991 M
Khalifah At-Ta'I Li-Ilah

987 M/ 377H
Masjid agung Cordova di bina.

996 - 1031 M
Khalifah Al-Qadir Bi-Ilah

996 M - 1021 M
Al-Hakim Bi-Amri memerintah Mesir
1- Imam bin Hazm (994 - 1064 M)

1031 - 1074 M
Khalifah Al-Qa'im Bi Amri-Ilah

1037 M/ 429 H
Kaum Saljuk diketuai oleh Tughril menakluki Khurasan

1046 M/ 489 H
Pope Urban II memulakan perang salib pertama.

1060 M
Pulau Sicily di bebaskan.

1070 M
Alb Arsalan dikalahkan oleh Rom. Rajanya ditawan dan dibebaskan setelah membayar tebusan.

1074 - 1094 M
Khalifah Al-Muqtadi Bi-Amri-Ilah

1090 M/483 H
Permulaan kumpulan Batiniyyah, dihapuskan pada 1256M

1094 - 1118 M
Khalifah Al-Mustazhir Bi-Ilah

1099 M
1- Kumpulan al Batiniyyah muncul di Affahan.
2- Kaum salib menguasai Jerusalem dengan pertolongan Fatimiyyah.

1107 - 1108 M
Kaum Salib menakluki sebahagian Tripoli (Syria)

1109 M
Yusof bin Tasfin Al Babar mengalahkan kaum Salib di Andalusia.
1- Imam Sarkasyi (meninggal 1112 M)

1118 - 1135 M
Khalifah Al-Mustarsyid Bi-Ilah

1135 - 1136 M
Khalifah Ar-Rashid Bi-Ilah

1136 - 1160 M
Khalifah Al-Muqtafi Li Amri-Ilah

1148 M
Khayr Ad Din Zinki mengalahkan kaum Salib berhampiran Damsyik.

1160 - 1170 M
Khalifah Al-Mustajid Bi-Ilah

1169 - 1179 M
Khalifah Al-Mustadhi Bi-Amri-Ilah

1171 M
Salahuddin Al-Ayubbi membina tembok bandar Kaherah.
1- Ibn Asakir (meninggal 1193M)

1179 - 1225 M
Khalifah An Nasir Li Dini-Ilah

1187 M
Salahuddin Al Ayyubi mengalahkan Salib di Hittin (Palestin), Al-Quds (Jerusalem) dan Syria di bebaskan.

1193 M
Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia.
1- Ibn Rusyd (meninggal 1217M)

1219 M
Kaum Salib menawan Dumiat (di Mesir).

1220 M
Genghiz Khan (Tatar) menawan Turkistan, Bukhara, Samarqand dan Khurasan.

1221 M
Al Malik Al Kamil membebaskan Dumiat.

1225 - 1226 M
Khalifah Az Zahir bi-Amri-Ilah
1- Imam Ar-Razi (meninggal 1228M)

1226 - 1245 M
Khalifah Al-Mustansir Bi-Ilah

1229 M / 626H
Kaum Salib menawan Jerusalem buat kali kedua.
1 - Ibn Qudaman (meninggal 1242 M)

sekian untuk kali ini... insya'Allah ada kesinambungan nya.....

No comments:

Post a Comment

dear frens,
who ever u r, where ever u from, what ever u want to b..as long as my frens do says sumthing or comment.
luv u...always.. make my day be brighter.